Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%
Szanowni Państwo! Jestem studentką Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku polityka społeczna, specjalizacja zarządzanie organizacjami publicznymi i obywatelskimi. Obecnie piszę pracę licencjacką dotyczącą problemu ubóstwa w Polsce i jego rozwiązywanie na szczeblu lokalnym na przykładzie gminy Rymanów. Celem ankiety jest zbadanie problemów społecznych występujących na terenie gminy Rymanów oraz Państwa satysfakcji z usług świadczonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Bardzo proszę o szczere wypowiedzi. Ankieta jest anonimowa i będzie użyta jedynie dla celów naukowych. Dziękuję za poświęcony czas i uwagę.

Ankieta dotycząca rozwiązywania problemów społecznych

* 1. Jak ocenia Pan/i aktualne warunki życia mieszkańców gminy Rymanów ?
bardzo dobre
dobre
ani dobre ani złe
złe
bardzo złe
* 2. Jakie są według Pana/i główne problemy społeczne mieszkańców, powodujące trudne warunki życia ( można zaznaczyć max. 3 odpowiedzi )
alkoholizm
bezrobocie
niepełnosprawność
niezaradność życiowa
ubóstwo
przemoc domowa
wielodzietność
* 3. Czy zdaniem Pana/i na terenie gminy jest dużo rodzin ubogich?
znam takie rodziny
słyszałem/am o takich rodzinach
nie słyszałem/am o takich rodzinach
* 4. Jak Pan/i sądzi, poniżej jakiego dochodu zaczyna się już bieda? (chodzi o wysokość dochodu netto na jedną osobę w rodzinie)
poniżej 200 zł
200-399 zł
400-599zł
600-799zł
800-999zł
1000-1199zł
powyżej 1200zł
* 5. Jak opisałby/opisałaby Pan/i osobę biedną? (można zaznaczyć max. 3 odpowiedzi)
brakuje na jedzenie
brakuje na opłaty
nie ma gdzie mieszkać
nie ma pracy
nie jest w stanie spłacić pożyczek
nie ma oszczędności
nie stać ją na remont
* 6. Kto Pana/i zdaniem oprócz władz lokalnych powinien brać udział w rozwiązywaniu problemów społecznych?
kościół
mieszkańcy
organizacje pozarządowe
* 7. Czy Ośrodki Pomocy Społecznej powinny udzielać pomocy finansowej osobom ubogim?
tak
nie
* 8. Jaką formę pomocy Pana/i zdaniem powinny udzielać Ośrodki Pomocy Społecznej ludziom biednym?
jednorazowa zapomoga
zasiłek stały
zasiłek okresowy
zasiłek okresowy
pomoc niepieniężna
* 9. Czy miał Pan/i kontakt z pracownikiem socjalnym?
tak
nie
* 10. . Czy korzystała/korzystał Pan/Pani ze świadczeń pomocy społecznej? (jeśli nie, to proszę przejść do pytania numer 14)
tak
nie
* 11. Czy często korzysta Pan/i z tej pomocy?
zdecydowanie często
raczej często
zdecydowanie rzadko
raczej rzadko
trudno powiedzieć
* 12. Czy był(a) Pan/ i zadowolona ze sposobu załatwienia sprawy w ośrodku pomocy społecznej?
tak
nie
* 13. Co Pana/i zdaniem należy poprawić w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej?
* 14. Informacje dodatkowe:
Wiek:
Płeć:
Wykształcenie:


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .